Vik Sparebank

Kredittkort fra Vik Sparebank:

Detaljer

E-post nettpost@viksparebank.no
Telefon 57698850
Adresse Postboks 174
6891 Vik i Sogn
Kortets marked Landsdekkende
Generell info Vik Sparebank set kunden i sentrum. Anten kunden bur i banken sitt nærområde eller andre stader i landet, har me som målsetjing å alltid stå til teneste for dei som nyttar oss- til beste for deg som kunde. Vik Sparebank har hovudmarknaden i eigen kommune, men omlag 35 % av kundane bur utafor kommunegrensene.
Org. nummer 937899041
Lenke https://viksparebank.no/privat

Populære kredittkort

Sponsede oppføringer

bilde av kredittkortet
Remember