Hva er en kredittsjekk?

Vil du ha et kredittkort vil det bli gjennomført en kredittsjekk eller en kredittvurdering av deg, men vet du egentlig en kredittsjekk og hvorfor slipper man ikke unna?

 

Hva er en kredittsjekk?

Kredittsjekk er ganske enkelt en undersøkelse av din økonomiske situasjon og videre, din evne til å betale det du skylder. I bunn og grunn er altså en kredittsjekk måten banker kan vurdere om du er en pålitelig som kunde. Denne kredittsjekken har imidlertid også fordeler for deg som potensiell kunde. Du får tross alt en vurdering av din økonomiske situasjon av fagkyndige vurdert opp mot et gjennomsnitt. Dette betyr at du får en indikasjon av hvor trygg din økonomi er. Dette gjør seg imidlertid mer gjeldende i forbindelse med lån og større avtaler som også bruker kredittsjekk som vurderingsgrunnlag.

Vurderer du kredittkort? Her kan du lese mer om fordelene og ulempene med et kredittkort

Hvordan gjennomføres en kredittsjekk?

Kredittsjekker gjennomføres stort sett av et spesialisert selskap som samler relevant informasjon og legger det inn i en scoremodell. Den relevante informasjonen kan for eksempel være inntekt, betalingsanmerkning og hvor stor gjeld du har. Informasjonen som blir hentet inn blir så plassert inn i en modell som gir deg en rangering. Rangeringen din på denne scoremodellen, som stort sett går på en skala fra 0 - 100, settes videre inn i en skala for risikovurdering som bankene bruker som en del av sin vurdering.

 

Hva vektlegges i en kredittsjekk?

Hva som vektlegges, og hvordan det vektlegges, i en kredittvurdering vil variere mellom de ulike kredittopplysningsbyråene. I tillegg operer byråene med flere ulike scoremodeller rettet mot ulike formål. Noen fellesnevnere i vurderingsgrunnlaget er det imidlertid. Inntekt, gjeldsforpliktelser, betalingsanmerkninger og pågående inkassosaker er noen av de mest sentrale elementene ved en kredittsjekk. 

Har du for eksempel en betalingsanmerkning, så vil dette for de fleste søknader om kredittkort føre til avslag. Er du ung, vil dette også slå negativt ut, og for noen kredittkort vil det også være krav om inntekt.

Hvem gjennomfører kredittsjekker?

I Norge var det frem til 2018 en konsesjonsbasert ordning hvor Datatilsynet gav konsesjon til selskaper som ønsket å arbeide med kredittopplysning. Etter innføringen av GDPR(General Data Protection Regulation) fjernes denne konsesjonsordningen. Per i dag er det fire selskaper som arbeider med kredittopplysning. Disse fire er Evry, Experian, Bisnode og Creditsafe. Samtlige av disse hadde konsesjon før opphevelsen av konsesjonsordningen.

Bilde av verdenskartet, omkranset av stjerner med hengelås og GDPR i senter av bildet

Opphevelsen av konsesjonsplikten betyr i praksis at "databehandlingsansvarlige selv må vurdere om en behandling av personopplysninger er tillat" som Datatilsynet skriver det. Datatilsynet vil være et tilsynsorgan som kontrollerer at selskaper holder seg til lovverket, fremfor å ha forhåndsgodkjenning.

Etter GDRP

Ifølge Trude Talberg-Furulund, senior kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet, så foreligger det et forslag om en ny kredittopplysningslov. «Den vil, om den blir slik det foreslås, langt på vei videreføre de pliktene som i dag ligger i konsesjonen» uttaler hun før hun slår fast at «Om det blir slik det nå ser ut, med denne nye loven, vil situasjonen bli nokså lik som i dag».

Hun kommenterer imidlertid at uten «forhåndsgodkjenning, som konsesjoner i praksis er, så er en endring at det vil være utfordrende å ha oversikt over markedet». En videre mulig utfordring med dette blir at «Det vil gjøre det utfordrende å for eksempel vite hvor man skal sperre seg for kredittvurdering dersom man ønsker det, eller få på plass en felles tjeneste for en slik sperring av kreditt. Dette er jo en av de anbefalte tiltakene for de som er utsatt for ID-tyveri eller andre svindelforsøk». 

Hva er dine rettigheter?

Det er heldigvis ikke slik at hvem som helst kan bestille en kredittvurdering av deg. I forbindelse med kredittsjekk har du visse rettigheter. Personopplysningsloven slår fast at kredittopplysninger om en person "bare gis til den som har saklig behov for den". Dette sikrer at kun selskaper som kan argumentere for at de trenger opplysningene får disse. Med tanke på Datatilsynets svar er det også grunn til å tro at denne rettigheten vil bli værende, om ikke forsterket, etter innføringen av GDPR.

En annen sentral rettighet er ordningen med gjenpartsbrev. Denne ordningen slår fast at alle som utfører en kredittsjekk er pliktige til å sende ut et brev til den som har blitt undersøkt. Det er spesifiserte krav til hva slags informasjon som skal være med i brevet.

 

Datatilsynet slår fast at brevet skal inneholde opplysninger om:

 • Hvilke opplysninger som er gitt ut
 • Kilden til opplysningene
 • Hvem som har bedt om kredittopplysningene med adresse og telefonnummer
 • Hvilken avdeling eller filial som har bedt om opplysningene, dersom dette er aktuelt

Har du mottatt et gjenpartsbrev uten at du vet hvorfor må du ta kontakt med foretaket som har etterspurt informasjonen umiddelbart og undersøke hvorfor de har foretatt en kredittsjekk av deg. I verste fall kan du være utsatt for ID-tyveri.

Hvordan kan jeg vite kredittscoren min?

I henhold til loven har du faktisk rett til å få utlevert informasjonen som kredittopplysningsbyråene har om deg.

Skal du søke kredittkort eller lån vil det være lurt å undersøke hva som er registrert på deg først. Informasjonen kan i verste fall være feil og/eller utdatert, og denne informasjonen vil ikke bli testet ytterligere etter kredittsjekken.

Å kredittsjekke seg selv er en enkel prosess. Alt du trenger å gjøre er å henvende deg til selskapet direkte å kreve å få opplysningen om deg utlevert. Noen av aktørene har også egne nettportaler du kan logge inn i via BankID.

Kontaktinformasjon til kredittopplysningsbyråene

Bisnode:

 • Sperretjeneste
 • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Telefon: 22 45 93 40
 • Postadresse: Bisnode, avd. Databank, Postboks 1419, 0115 Oslo

Creditsafe:

 • Sperretjeneste
 • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Telefon: 800 24 722
 • Postadresse: Creditsafe Norge, Box 320, 412 50 Gøtebord, Sverige

Experian:

 • Sperretjeneste
 • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Telefon: 22 93 21 81
 • Postadresse: Postboks 5275 Majorstuen, 0303 Oslo

Evry:

 • Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Telefon: 23 14 50 00
 • Postadresse: Postboks 1330 Fornebu

Kredittsperre?

Om du ikke er komfortable med at selskaper kan hente ut kredittinformasjon om deg har du faktisk mulighet til å sperre kredittopplysningsbyråene i å dele informasjon om deg. I praksis vil det si at verken du ikke vil få bestilt kredittkort, tatt opp lån eller registrert deg på et mobilabonnement før du fjerne denne sperren.

Bakgrunnen for å opprette en kredittsperre kan være flere, men to sentrale vil være at det gjør det lettere å begrense eget forbruk samt at det forebygger mulighetene ved et eventuelt identitetstyveri.

For å opprette eller fjerne kredittsperre er alt du trenger å gjøre å kontakte kredittopplysningsbyrået direkte. Upraktisk nok er det ikke noe samleside for å gjøre dette og du må opprette egen sperre hos samtlige selskaper.

Bedre din kredittscore?

Har du fått sjekket deg selv eller fått avslag på en kredittkortsøknad og oppdaget at du har en dårlig kredittscore er det viktig å huske på at denne ikke er permanent, men endres kontinuerlig.

Det viktigste å huske på er også at det er din økonomi som styrer utslaget på scoren. Har du for eksempel en betalingsanmerkning, vil dette slå negativt ut på scoren din. Straks denne anmerkingen er gjort opp for skal imidlertid denne fjernes.

Skal du søke om kredittkort anbefales det at du sjekker deg selv først og ordner opp i eventuelle uoppgjorte situasjoner. Har du gjort dette har du forbedret sjansene dine betraktelig for å få innvilget kredittkort.

Velge riktig kredittkort: Vår søkemotor hjelper deg å finne det beste kredittkortet for deg