Beregning av effektiv rente

Beregning av effektiv rente

2013-11-02: Vi er i gang med en revisjon av algoritmen for effektiv rente slik at den skal være i henhold til de oppdaterte forskriftene som kom i 2013, men dette arbeidet er ikke ferdig ennå. Beregningen som vi bruker per nå, og beskrivelsen nedenfor, er i henhold til den gamle forskriften.

Følgende er en redegjørelse for hvordan vi beregner effektiv rente slik den presenteres her på Kredittkort.com. Hvis du ønsker en mer lettfattelig forklaring på hva effektiv rente er for noe kan du ta en titt på vår artikkel der effektiv rente forklares.

Det er regulert ved lov og forskrift hva som hører inn under effektiv rente i det norske kredittkortmarkedet. Ofte oppgis både nominell- og effektiv rente i prislistene til de ulike kortleverandørene. Effektiv rente (den faktiske renten du betaler) er høyere enn nonimell rente fordi rentes rente, avgifter og gebyrer legges til. Den effektive renten skal inkludere alle ekstrakostnader og fortelle forbrukeren noe om hva den egentlige renten er ved et standardisert bruksmønster.

Relevant lovgivning og forskrift

I forskrift om kredittavtaler mv., som hører til finansavtaleloven, blir effektiv rente definert i kapittel 3. Videre er detaljer for hvilke avgifter som skal inkluderes i den effektive renten spesifisert i veiledning til finansavtaleloven §46. Det er dette vi forholder oss til når effektiv rente skal beregnes.

Kostnader som tas med i beregningen

Den representative bruksprofilen som ligger til grunn for beregningen består av:

  • 10 varekjøp i Norge,
  • 1 kontantuttak i Norge,
  • 3 varekjøp i utlandet, og
  • 1 kontantuttak i utlandet.

Hver transaksjon er på 1000 kr slik at den totale benyttede kreditten utgjør 15 000 kr. Gebyrer og avgifter i forbindelse med disse transaksjonene tas altså med i den effektive renten. I tillegg kommer eventuell årsavgift for å ha kredittkortet. Valutakostnader ved bruk i utlandet skal også inkluderes, mens fordeler som rabatter, bonuser og cashback holdes utenfor.

Renter og rentes rente

Med alle de ovennevnte kostnadene lagt til hovedstolen forutsettes det at kreditten tas ut ved første dag kunden får kredittkortet, og at denne betales over 12 måneder med 12 like store avdrag. Rentene regnes med månedlig kapitalisering. Til slutt adderes eventuelle termingebyrer til den totale kostnaden av den benyttede kreditten. Med utgangspunkt i definisjonen av effektiv rente i forskriften beregnes da den effektive renten.

Presiseringer

I henhold til Forbrukerombudets veiledning punkt 2.3.5 og forskriftens §7 litra l ikke skal tas hensyn til eventuelle rentefrie perioder ved beregning av effektiv rente, men disse kan være med i beregningen av "totalbeløpet".

For de kredittkortene der det finnes flere ulike nominelle rentesatser, e.g. for varekjøp og kontantuttak, skal i henhold til forskiftens §7 litra l den høyeste rentesatsen brukes ved beregning av effektive renten.

I forbindelse med utenlandstransaksjonene utløses et valutapåslag som det er naturlig å regne med i den effektive renten for å kunne verdsette i NOK et kredittbeløp i utenlandsk valuta. Dette er i henhold til Forbrukerombudets veiledning til finansavtaleloven §46 og Finansieringsselskapenes Forening (Finfo) Sirkulære nr. 7 av 7. januar 2013.

Tilbakemelding

Spørsmål om ytterligere detaljer eller mulige feil i beregningene kan rettes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..