Ordliste

Nedenfor finner du kredittkortrelaterte ord og uttrykk som kan trenge en forklaring. Vi har forsøkt å forklare begrepene så enkelt og godt vi kan. Vil du lære mer om kredittkort kan du også finne nyttig informasjon på vår kredittkortskole.

Har du ytterligere spørsmål kan du sende disse til kontakt@kredittkort.com.

A B C D E F G I K M N O P R S T U V
Aldersgrense:
Vanligvis satt som minimumsalderen en person må være for å få godkjent søknad om kort. I enkelte tilfeller er det også en øvre grense, f.eks. for studentkort.
AmEx:
Synonym for: American Express
American Express:
Betalingssystem for kredittkort som konkurrerer med blant annet VISA og MasterCard. Kan også skrives som "AmEx". På kredittkortskolen kan du lese om hva som skiller American Express fra andre systemer.
Synonymer: AmEx
Annuitetslån:
Du betaler et fast månedsbeløp hver måned inntil lånet er nedbetalt. I begynnelsen utgjør renter en større del av månedsbeløpet enn avdrag, men ettersom lånet nedbetales vil avdrag gradvis utgjøre en større del av månedsbeløpet enn renter. Annuitetslån gir høyere samlede totale rentekostnader i løpet av nedbetalingstiden enn et serielån ville gitt. Annuitetslån anbefales hvis man ønsker et fastsatt månedsbeløp hver måned gjennom hele nedbnetalingsperioden.
Avbestillingsforsikring:
Relatert til reiseforsikring, men gjelder før reisens start. Om f.eks. sykdom eller dødsfall hindrer utreise kan reisekostnadene dekkes av avbestillingsforsikringen.
Avtalegiro:
Avtale som gjør at bankkonto trekkes automatisk uten godkjenning så lenge beløpet er innen en forhåndsdefinert grense. Flere kredittkort tilbyr avtalegiro, men merk at ikke alle tilbyr avtalegiro på hele beløpet, kun minstebeløp, noe som er en sikker måte å bygge opp kredittkortgjeld på. I et slikt tilfelle er eFaktura bedre.
Betalingsanmerkning:
En betalingsanmerkning betyr at du ved et eller annet tidspunkt ikke har klart å betale en regning hverken ved 1. eller 2. gangs purring slik at regningen har gått til inkasso. Har du uoppgjorte betalingsanmerkninger eller inkassosaker mot deg vil du ikke få innvilget en søknad om kredittkort.
Bonus:
Betyr at du opptjener bonuspoeng eller bonuspenger som du kan benytte til å kjøpe bestemte varer eller varer/tjenester fra bestemte butikker.
CV2:
Sikkerhetsnummer på 3 siffer du finner på baksiden av alle Visa og MasterCard. Alltid de tre sifrene lengst til høyre i tallrekken på baksiden. CV2 brukes vanligvis ved netthandel, som et ekstra sikkerhetsnivå. Siden nummeret er på baksiden av kortet kan ikke noen bruke kortet ditt selv om de har et bilde av fronten.
Cashback:
Engelsk lånord som av og til fornorskes til "penger tilbake". Betegnelse på at du får en bestemt prosentandel/pengesum tilbake på din kredittkortkonto for hvert kjøp der kredittkortet har en avtale. Som oftest fungerer denne ordningen slik at cashbacksummen godskrives din kredittkortkonto påfølgende måned, eller to måneder etter at kjøpet ble gjort.
Synonymer: Penger tilbake
Debetkort:
Betalingskort der pengene trekkes fra en konto med positiv balanse. Se forøvrig denne artikkelen for en gjennomgang av forskjellene på debetkort og kredittkort.
Drivstoffrabatt:
En rabatt ved fylling av drivstoff, enten gitt som en klassisk rabatt eller cashback. Rabatten kan være enten en prosent av pumpepris, en fast øresrabatt eller en kombinasjon.
Efaktura:
Faktura som dukker opp rett i nettbanken, så brukeren selv slipper å fylle ut kontonummer og KID. Betaling skjer ikke automatisk som ved avtalegiro, men må autoriseres av brukeren. Merk at mange kredittkort sender efaktura på minstebeløpet, slik at man selv må endre manuelt om man ønsker å betale totalbeløpet man er skyldig.
Effektiv rente:
Renten du faktisk betaler, inkludert gebyerer/terminpåslag og renters rente. Når du skal sammenligne effektiv rente kan du bruke renten i tabellen på kredittkort.com. Denne renten er regnet baserer seg på standardeksemplet med 15 000 kr utestående som nedbetales over 12 mnd. Effektiv rente er alltid høyere enn nominell rente p.g.a. renters rente og evt. gebyrer på avdrag.
Forfallsdato:
Betalingsfrist for kredittkortfakturaen du får tilsendt hver måned. Mange kredittkort lar deg velge mellom flere ulike forfallsdatoer.
Gebyr ved inaktivt kort:
Gebyr som påløper om et kredittkort ikke har vært brukt en eneste gang i løpet av et år. Gebyret prøver å kompensere for kostnadene ved en tilgjengelig - men ubenyttet - kredittramme.
Gjeldsforsikring:
Gjelsdsforsikring tilbys av de fleste kredittkortselskapene. Dette er en forsikring som beskytter deg hvis du skulle miste arbeidet eller på annen måte få betalingsvansker. Prisen for denne forsikringen er at du betaler en prosentandel av rentebærende saldo til kredittkortselskapet hver mnd.
Grunnbeløp:
Grunnbeløpet, forkortet som G, er et beløp som regulerer trygdeutbetalinger og brukes ofte i sammenheng med reiseforsikringer. Du finner alle grunnbeløp fra 1967 til i dag hos NAV.
ID-tyveriforsikring:
Forsikring som beskytter brukeren mot følgene av et identitetstyveri, for eksempel ved at en tyv stjeler en persons kredittkort og utgir seg for å være den personen.
Interchange:
Brukerstedsprovisjon som butikken må betale til kredittkortselskapet og betalingssystemet hver gang noen handler en vare med kredittkort. Dette beløpet er som oftest 1,5% av kjøpesummen. Interchange deles mellom banken som utsteder kredittkortet, Visa eller Mastercard og innløserbanken.
Kontantuttak:
Å ta ut kontanter (sedler og/eller mynter) med kortet, enten i minibank, over skranke eller i butikk. Vanligvis gjelder ikke rentefri betalingsutsettelse ved kontantuttak og gebyrer er vanlig.
Synonymer: Uttak
Kredittgrense:
Grensen for hvor mye penger du maksimalt kan låne med ditt kredittkort. Denne grensen varierer mellom forskjellige kort, ut i fra hvor lenge du har hatt kortet og hvor mye du tjener. Som regel vil du kun få innvilget en lav kredittgrense til å begynne med, men med muligheten til å øke denne etter hvert som banken ser at du er en god betaler.
Kredittkort:
Betalingskort der brukeren betaler etterskuddsvis. Se forøvrig artikkelen hva er kredittkort.
Kredittkortutsteder:
Bank eller annet finansieringsselskap som gir ut (utsteder) kredittkort til kunder. Kredittkortutstederen er den som betaler butikk/utsalgssted når en person bruker kortet og tar risikoen for at personen ikke klarer å betale det tilbake. Kredittkortutstederen er et selskap som f.eks. DNB eller EnterCard, og utsteder kortene i samarbeid med et selskap som driver betalingsprosessering som f.eks. MasterCard eller VISA.
Maksimal fordel:
Kronebeløp som angir det maksimale beløpet en bruker kan få i f.eks. drivstoffrabatt på et gitt kredittkort i løpet av et år
MasterCard:
Var lenge det eneste betalingssystemet for kredittkort i Norge, men har siden fått følge av alternativer. Denne artikkelen tar for seg forskjellen mellom MasterCard og andre betalingssystemer.
Minstebeløp:
Det minste beløpet kortbrukeren må betale i en gitt måned, vanligvis definert både som en prosentsats av utestående kreditt (f.eks. 3%) og et diskret beløp (f.eks. 250 kr). Minstebeløpet settes som det høyeste av prosenten og det diskré beløpet.
Nominell rente:
Rente hvor ekstrakostnader som gebyrer og renters rente ikke er medregnet. Nominell rente ligger til grunn for utregningen av effektiv rente, som er renten du faktisk betaler.
Nødkort:
Hvis du blir frastjålet kortet i utlandet kan som regel et nødkort utstedes i nærmeste by, som oftest mot et gebyr. Et slikt nødkort er uten PIN-kode og kan kun benyttes til betaling i butikker eller uttak over skranke. Dette kredittkortet kan ikke brukes på nett. Det tar ofte 1-3 dager å få et nødkort.
Opptrukket kreditt:
Kronebeløpet av kredittrammen som er benyttet til enhver tid. Når fakturaer betales minsker opptrukket kreditt, når kortet brukes økes den.
Overføring:
Når penger overføres fra kredittkort til en annen (vanligvis debet-) konto. Dette medfører i de aller fleste tilfeller et gebyr og/eller bortfall av rentefri periode for pengene det gjelder.
Overtrekksgebyr:
Hvis du overtrekker kredittgrensen din blir du belastet med et overtrekksgebyr. Er f.eks. kredittgrensen din 10 000 kr og du bestiller en reise til 15 000 kr med kredittkortet, må du betale et overtrekksgebyr fordi du har belastet kredittkortet for mer penger enn du har tillatelse til.
PIN-kode:
PIN kommer av engelsk - Personal Identification Number - og er som navnet tilsier en personlig kode for å identifisere deg når du bruker et kredittkort. PIN-koden blir sendt til din adresse og må tastes inn når du skal kjøpe varer eller ta ut penger i minbank.
Penger tilbake:
Synonym for: Cashback
Rabatt:
Betyr at du får direkte avslag i prisen på en vare.
Regionsperre:
Sperre som er lagt inn på kredittkortet mot bruk i land/regioner du ikke har godkjent på forhånd. Gjelder ikke på netthandel. Virkemiddel mot bekjempelse av svindel på tvers av landegrenser.
Reiseforsikring:
Forsikring som gir utbetaling ved ulike problemer på reisen, for eksempel stjålet bagasje, sykdom eller dødsfall. Mange kredittkort har reiseforsikring inkludert, men dette fordrer at du betaler en andel av reisens totalkostnader med kortet, vanligvis minst 50%.
Rentebærende saldo:
Utestående beløp som du må betale renter på. Rentebærende saldo er gjenværende beløp hvis du ikke betaler hele kredittkortfakturaen ved forfallsdato.
Rentefri betalingsutsettelse:
Benevnelse på hvor lang tid det kan gå fra kjøpet av en vare eller tjeneste til det begynner å beregnes renter på beløpet. Antallet dager utsettelse du får kommer an på når du kjøper et produkt. Når et kort har inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse betyr det i realiteten 15-45 dager ut i fra når du handlet. Kjøper du en vare 16. mai, og du mottar fakturaer 15. hver måned, vil du motta en faktura 15. juni med beløpet du bruke 16. mai. Da har du som oftest betalingsfrist 30. juni, og det vil ha gått 45 dager fra du brukte kortet til du betaler fakturaen. Hvis du bruker kortet 14. juni, vil du forstatt måtte betale fakturaen 30.juni og du vil således kun ha 15 dagers rentefri betalingsutsettelse.
Serielån:
Du betaler et fast avdrag på lånet hver måned, mens renteutgiftene varierer med størrelsen på lånet. Tidlig i nedbetalingsperioden, når lånet er størst, vil rentekostandene være høye, og månedsbeløpet vil derfor også være størst. Mot slutten av nedbetalingsperioden vil lånet være mindre, og rentekostandene tilsvarende lave. Serielån vil dermed gi deg høyere månedsbeløp i starten av nedbetalingsperioden enn et annuitetslån, mens det mot slutten av perioden vil gi deg lavere månedskostander enn et annuitetslån. De samlede rentekostandene vil være lavere med et serielån enn et annuitetslån. Serielån anbefales for de som kan tåle høye månedsbeløp i starten av nedbetalingsperioden.
Skimming:
Kopiering av ditt kredittkort slik at andre kan benytte det uten å fysisk måtte stjele kortet.
Transaksjonsavgift:
Prisen kortutsteder krever av bruker og/eller utsalgssted for bruk av kortet. I Norge dekkes denne kostnaden så og si alltid av butikk/utsalgssted.
Synonymer: Transaksjonsgebyr
Transaksjonsgebyr:
Synonym for: Transaksjonsavgift
Uttak:
Synonym for: Kontantuttak
VISA:
Betalingssystem som brukes til både debet- og kredittkort. Denne artikkelen går i dybden på forskjellen mellom VISA og andre betalingssystemer.
Valuta:
Pengeenhet som gjelder et eller flere land. F.eks. er amerikanske dollar valutaen i USA og euro valutaen euro-sonen i EU. Les mer i artikkelen om valuta og kredittkort
Valutapåslag:
Når du bruker kortet i utlandet på beløp i utenlandsk valuta, belastes kredittkortet med en valutaavgift som beregnes i prosent av kjøpesummen. Dette påslaget varierer, men ligger som oftest på 1,75%. Noen kredittkort opererer med 2% valutapåslag utenfor Europa. Vær oppmerksom på at noen butikker har egne tilleggsavgifter i tillegg til valutapåslaget fra kredittkortselskapet.

Populære kredittkort

Sponsede oppføringer

bilde av kredittkortet
TF Bank MasterCard
bilde av kredittkortet
Remember Black