Landkreditt Bank

Detaljer

Landkreditt Bank åpnet i 2002. Virksomheten er rettet både mot person- og næringslivsmarked, hvor landbruk utgjør hovedtyngden.