Søgne og Greipstad Sparebank

Detaljer

E-post post@sgsparebank.no
Telefon 38053200
Adresse Postboks 1034
4682 Søgne
Kortets marked Lokalt/Regionalt
Generell info Søgne og Greipstad Sparebank har som primærområde: Søgne og Songdalen kommuner, samt kunder ellers i landet som har tilknytning til nevnte kommuner. Sekundærområder:  Kristiansand, Vennesla, Marnardal og Mandal, dvs. kommunene rundt primærområdet.
Org. nummer 937895054
Lenke https://sgsparebank.no/

Populære kredittkort

Sponsede oppføringer

bilde av kredittkortet
TF Bank MasterCard
bilde av kredittkortet
Remember Black