SpareBank 1

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen ble etablert i 1996 og eies av SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SMN, Sparebanken Hedmark, Samarbeidende Sparebanker AS, SpareBank 1 Oslo Akershus, samt Landsorganisasjonen/fagforbund tilknyttet LO.

SpareBank 1 Gruppen har det administrative ansvaret for samaribeidsprossene i SpareBank 1 Alliansen. Totalt har alliansen ca 6 800 ansatte, hvorav ca 1 300 er tilknyttet SpareBank 1 Gruppen og datterselskaper.