SpareBank 1 Modum

Detaljer

E-post post@sb1modum.no
Telefon 91502270
Adresse Pb. 114
3371 Vikersund
Kortets marked Lokalt/Regionalt
Generell info SpareBank 1 Modum skal være en selvstendig, lokalorientert bank for kunder i Modum, Øvre Eiker og nærliggende områder. Dekke et samlet behov for finansielle tjenester til personer, små- og mellomstore bedrifter, landbruk, offentlig sektor, lag og foreninger og etablere nære og langvarige kunderelasjoner gjennom kompetente, forandringsvillige medarbeidere med eget krav til kvalitet og høyt etisk nivå. Gjennom god lønnsomhet og soliditet bidra til utvikling av næringsliv, kultur og idrett.
Org. nummer 937889186
Lenke https://www.sparebank1.no/nb/modum/privat.html

Populære kredittkort

Sponsede oppføringer

bilde av kredittkortet
Credits Gold
bilde av kredittkortet
Remember