Valdres Sparebank

Detaljer

E-post post@valdressparebank.no
Telefon 61343600
Adresse Posboks 24
2966 Slidre
Kortets marked Lokalt/Regionalt
Generell info Vårt primære markedsområde er Veste Slidre Kommune i tillegg deler av øvre Valdres. Vi yter også banktjenester for utflyttede fra vårt primærområde.
Org. nummer 937888759
Lenke https://slidrebanken.no/privat

Populære kredittkort

Sponsede oppføringer

bilde av kredittkortet
Remember