Inkassoloven illustrasjonsbilde

Inkassoloven

Dine rettigheter og plikter om du ikke betaler i tide.

Inkassoloven sier hvilke rettigheter og plikter du har hvis du får et inkassovarsel som du ikke klarer å betale før betalingsfristen.

Før et krav går til inkasso har du krav på et inkassovarsel. Det er først når du ikke klarer å betale innen fristen på inkassovarselet at saken går til inkasso.

Gangen i en inkassosak

Gangen i en inkassosak kan variere noe, men i hovedsak følger den samme mønster. Krav som allerede er rettskraftige, som f.eks. bøter, statlig gjeld, ubetalt skatt, NRK-lisens eller ubetalt studielån går ved uenighet eller manglende betaling direkte til namsmannen uten at saken går innom forliksrådet først. For andre saker må du innom forliksrådet for at saken skal være rettskraftig. Da er som regel gangen som følgende:

 1. Du får 1. gangs purring på en regning. (Selskapet står fritt til å gå rett på inkassovarsel i stedet for purring).
 2. Du får 1. gangs varsel fra inkassoselskapet. (Inkassovarsel).
 3. Du får 1. purring på inkassovarelet hvis du ikke betaler før fristen. (Dette kalles en betalingsoppfordring.)
 4. Du får 2. purring med varsel om at saken sendes til forliksrådet. (Her sendes saken til namsmannen hvis saken allerede er rettskraftig. Du vil da få en betalingsanmerkning på dette tidspunktet). Ved 2. purring vil det tilkomme ytterligere kostnader i tillegg til strafferente (se nedenfor).
 5. Du får et brev fra forliksrådet med en dato for din sak. Forliksrådet avgjør om kreditors krav er gyldig.
 6. Hvis du fortsatt ikke betaler det du skylder innen fristen får du brev fra forliksrådet om at en betalingsanmerkning er registrert og at du får en ekstra anmerkning (uteblivelsesdom) hvis du ikke møter opp for å gjøre opp for deg.
 7. Namsmannen trekker deg i lønn hvis du ennå ikke har betalt regningene dine.

Obs! Hvis saken allerede er rettskraftig går saken rett til namsmannen uten å gå innom forliksrådet først.

inkasso
Levd litt på luksusfellen? Kreditorene skal følge lover og regler, og forholde seg på en ryddig måte.

Innkassovarsel - Fakta

 • Det skal være skriftlig og på papir.
 • Fristen for å betale den ordinære regningen eller purringen skal ha utløpt før du mottar inkassovarselet.
 • Betalingsfristen på inkassokravet skal være på minst 14 dager.
 • Innkrever/kreditor har rett til å sende deg inkassovarsel uten å ha sendt purring på forhånd.

Inkassovarsel hvor kreditor tar betalt for selve varselet

Et inkassovarsel hvor motparten tar betalt for selve inkassovarselet er under strengere regler enn et kostnadsfritt inkassovarsel.

 • Det må ha gått minst 14 dager fra den ordinære betalingsfristen på purringen/regningen.
 • Kravets størrelse må opplyses.
 • Hva kravet gjelder må opplyses.
 • Ellers gjelder samme regler som om kreditor sender deg inkassovasel/inkassokrav direkte.

Betalingsoppfordring

Hvis du ikke har betalt beløpet i inkassovarselet før fristen, skal inkassobyrået sende deg en betalingsoppfordring før det forekommer en rettslig inndriving av pengene. Det stilles krav til hva en betalingsoppfordring skal inneholde.

 • Fristen for innbetaling som angitt på inkassovarselet skal ha gått ut.
 • Oppfordringen skal være skriftlig og på papir.
 • Du skal opplyses om at du kan komme med innsigelser i løpet av 14 dager hvis du er uenig i kravet.
 • Navnet på den du skylder penger skal stå i brevet.
 • Hva kravet gjelder skal komme tydelig frem i brevet.
 • Hvor mye du skylder skal komme tydelig frem.
 • Opplysninger om forsinkelsesrentens størrelse og dato den beregnes fra skal være med.
 • Du skal få en betalingsfrist på minimum 14 dager.
 • Du skal få opplysninger om at hvis du ikke betaler innen fristen vil ytterligere kostnader tilkomme.
 • Opplysning om at kravet vil bli rettslig inndrevet hvis du ikke betaler innen fristen.
 • Opplysning om at du har rett til å prøve saken for retten.

Vær oppmerksom på at du står ansvarlig hvis posten ikke kommer frem. Inkassobyrået/innkrever har sitt på det rene så lenge de har sendt brevet.

Inkassokostnader

Går regningen din til inkasso blir det fort veldig dyrt. Nedenfor har vi samlet kostandene tilbknyttet inkassosaker.

Forsinkelsesrente

Det vil tas en forsinkelsesrente hvis du ikke betaler regningen til oppgitt dato. Denne renten er i 2016 på 8,75%, men hvis kravet gjelder et forbrukslån kan forbrukslånets rente kreves inn i stedet for denne renten.

Forsinkelsesrentekalkulator.

Inkassossatsen

Inkassosatsen fastsettes hvert år ut i fra konsumprisindeksen og er i 2016 på 670 kr. Dette er en sats som benyttes for å regne ut hvor mye innkrever kan kreve i gebyr ved innkreving av penger. Innkrever kan enten kreve inn pengene på egenhånd eller leie et inkassobyrå for å gjøre jobben.

Regler for innkreving utført av kreditor

 • Du kan bli krevd inntil 10% av inkassossatsen ved purring/inkassovarsel.
 • Du kan bli krevd inntil 30% av inkassosatsen ved betalingsoppfordring.
 • Kreditor kan ikke ta betalt for mer enn 2 purringer og 1 betalingsoppfordring eller 1 purring, 1 inkassovarsel og 1 betalingsoppfordring.

Regler for innkreving utført av inkassobyrå

Benyttes et inkassobyrå og ev. advokat blir satsene høyere og størrelsen på kravet spiller inn på størrelse på gebyrene. Tabellen nedenfor viser at du kan bli krevd for inntil 25 ganger inkassosatsen i tyngre krav hvor beløpet du skylder er over 500 000 kr. Denne summen tilsvarer 16 750 kr i 2016. Allikevel kan du i enkle krav på under 1250 kr bli krevd bare 50% av inkassosatsen. Tyngre krav vil si at du har overgått fristen i en betalingsoppfordring med mer enn 14 dager. Betalingsoppfordringen får du etter at betalingsfristen for inkassovarselet har gått ut.

For krav t.o.m. kr: Enkle: Tyngre:
1 250 0,5 x inkassosatsen 1 x inkassosatsen
2 500 1,0 x inkassosatsen 2 x inkassosatsen
5 000 1,5 x inkassosatsen 3 x inkassosatsen
10 000 2,0 x inkassosatsen 4 x inkassosatsen
25 000 3,0 x inkassosatsen 6 x inkassosatsen
50 000 4,0 x inkassosatsen 8 x inkassosatsen
100 000 5,0 x inkassosatsen 10 x inkassosatsen
250 000 7,5 x inkassosatsen 15 x inkassosatsen
500 000 10,0 x inkassosatsen 20 x inkassosatsen
Over 500 000 12,5 x inkassosatsen 25 x inkassosatsen

God inkassoskikk

Inkassobyråer/kreditor må opptre i tråd med god inkassoskikk. Hvis kreditor opptrer i strid med god inkassoskikk kan hele eller deler av omkostningen rundt innkrevingen falle bort. Obs! Det er bare omkostningene som vil kunne falle bort hvis det handles i strid med god inkassoskikk. Inkassobeløpet i seg selv, altså det du faktisk skylder, vil ikke falle bort med mindre saken dømmes i din favør i forliksrådet.

God inkassoskikk oppsummert

 • Du skal ikke få feilaktige eller villedende opplysninger om konsekvenser hvis du ikke betaler.
 • Det skal ikke bli fremsatt som pressmiddel at saken skal gjøres kjent for venner/familie hvis betaling ikke forekommer.
 • Du skal ikke bli oppsøkt personlig på et krenkende sted, f.eks. på jobben.
 • Du skal ikke bli utsatt for truende innkrevingsmetoder i brevs form.
 • Du skal ikke bli oppringt sent på kvelden, på helligdager eller om natten med krav om betaling.
 • Du skal ikke bli utsatt for åpenbart grunnløse krav, eller krav som ikke følger innkassoloven.
 • Du skal få en betalingsanmerking når kravet er omtvistet.
 • Du skal ikke bli tilbudt lån for å dekke inkassokravet.

Betalingsanmerking

Hvis du lar være å betale inkassokravet etter purring fra inkassobyrået (2. gangs purring) vil du bli oppført med en betalingsanmerkning hos kredittopplysningsbyråer. Du får altså ikke betalingsanmerkning av å få et inkassovarsel, men først hvis saken går til inkasso og du ikke betaler inkassokravet innen fristen. Med en betalingsanmerkning vil da få store problemer med å få lån, kredittkort, mobilabonnement og forsikringer. Når du betaler alt du skylder vil betalingsanmerkingen fjernes omgående. En betalingsanmerking skal som hovedregel ikke vare lengre enn i 4 år uavhengig om betalingen er infridd eller ikke. Du kan kontakte et kredittopplysningsbyrå hvis du er i tvil om du har en betalingsanmerking eller ikke. De plikter å gi deg svar på dette.

Klage

Hvis du mener du har blitt utsatt for et urettmessig inkassokrav eller innkrever har brutt god inkassoskikk, bør du sende inn en klage. Du kan klage hos inkassoklagenemda eller via Forbrukerrådet.

Populære kredittkort

Sponsede oppføringer

bilde av kredittkortet
TF Bank MasterCard
bilde av kredittkortet
Remember Black

Siste fra kredittkortskolen

Hva er BankAxept?

Du har kanskje sett BankAxept på bankkortet ditt, men vet du hva det egentlig betyr? Les om hva BankAxept er og hva det betyr for deg.

Les saken