Kredittkort

Hva er kredittkort?

Forskjellen på kredittkort og andre bankkort

Et kredittkort er et betalingskort som kan brukes til å kjøpe varer og tjenester. Kredittkort skiller seg fra vanlige bankkort på flere vis. Her er en kort oppsummering (forklart mer nøye under):

Bankkort Kredittkort

Penger settes inn på konto før kjøp

Slutter å virke når kontoen er tom

Krever lite disiplin

Har gjerne årsgebyr og få fordeler

Pengene for kjøpet betales etterskuddsvis

Slutter å virke når kredittgrensen er nådd

Krever mer disiplin

Har sjeldnere årsgebyr og ofte ulike fordeler

Betalt etterskuddsvis

Den kanskje største forskjellen på kredittkort og vanlige bankkort (debetkort) er tidspunktet du betaler for kjøpet.

Debetkort trekker penger rett fra konto

Faktaboks

Betydningen av ordet "kredittkort"

Ordet kredittkort er sammensatt av to ord:

Kreditt:

Når en av partene i et kontraktsforhold får utsatt plikten til å oppfylle sin del av avtalen, basert på tillit til at dette vil skje i fremtiden.

I kredittkort-sammenheng betyr det at plikten til å betale for kjøpet utsettes, siden kjøperen regnes som betalingsdyktig/kredittverdig.

Ordet kommer fra det latinske ordet "credere" - "å tro" og er beslektet med ordet kredibilitet.

Kort:

Et stykke med tykk og hard plast eller papir, brukt til å skrive eller trykke på.

I kredittkort-sammenheng er det en beskrivelse av den fysiske plastbiten du kan ha i lommeboken din.

Et vanlig bankkort er tilknyttet en brukskonto hos banken din, der det er satt inn et beløp med penger, for eksempel gjennom utbetaling av lønn fra din arbeidsgiver.

Når du trekker bankkortet i en butikk for å betale for varene trekkes beløpet du har betalt fra det beløpet som står på brukskontoen. Om du prøver å betale et høyere beløp enn det som er igjen på kontoen, vil kortet bli avslått uten at selgeren får betalt.

Kredittkort betales etterskuddsvis

I motsetning til bankkortet gir et kredittkort deg muligheten til å utsette betalingen.

Dette fungerer ved at banken eller finansieringsselskapet du har fått kortet av tar ansvar for å betale selgeren, mot at du betaler banken på et senere tidspunkt.

På mange måter kan det sammenlignes med et lån, men vanlig praksis i Norge er at dette lånet er helt rentefritt i en gitt periode (f.eks. en måned), og at du slipper å betale mer enn varene kostet så lenge du betaler innen denne fristen.

Normalt er det en grense for hvor mye kreditt banken er villig til å gi deg. Dette kalles kredittgrensen på kortet. Når du har brukt opp kredittgrensen på kortet må du betale ned i hvert fall deler av det du skylder før du kan bruke kortet videre.

Krever disiplin

luksus
Lett for å havne i luksusfellen? Det å bruke kredittkort på en forsvarlig måte krever disiplin, og passer ikke for alle.

Siden du kan bruke mer penger enn du har på konto med et kredittkort, krever det mer disiplin i bruken enn når du bruker et vanlig bankkort.

Om du ikke betaler det du skylder på kredittkortet etter fristen, blir beløpet gjort om til et lån med rente og vanligvis er denne renten ganske høy sammenlignet med hva du hadde fått i betingelser om du hadde bedt om å ta opp et lån i banken.

Når du bruker et kredittkort bør du altså ha kontroll på at du vil ha nok penger på kontoen til å betale det du skylder når regningen kommer, enten det er gjennom sparepenger, lønn eller lignende.

Det kan være smart å begynne med å bruke mindre beløp med kortet og så heller øke ettersom man får en god rutine på planlegging av betalingen.

Mange fordeler

Siden det kan være veldig lønnsomt for bankene å utstede kredittkort, er også konkurransen om å få kunder mye hardere her enn for vanlige bankkort.

Derfor tilbys det mange spennende fordeler for den som vet hvordan man bruker kortene riktig, alt fra reiseforsikring og rabatter til ulike bonusprogrammer og cashback (mer om alle disse begrepene senere her på kredittkortskolen).

Til sammenligning er bankkort vanligvis mer nøkterne og ses på mer som en betalt ekstratjeneste fra banken, som betales med ulike gebyrer.

Det er igjen viktig å understreke viktigheten av å sette av penger til å betale ned på kortet, ellers kan man risikere at vinningen går opp i spinningen.

Les også: MasterCard eller Visa?

Populære kredittkort

Sponsede oppføringer

bilde av kredittkortet
TF Bank MasterCard
bilde av kredittkortet
Remember Black

Siste fra kredittkortskolen

Hva er BankAxept?

Du har kanskje sett BankAxept på bankkortet ditt, men vet du hva det egentlig betyr? Les om hva BankAxept er og hva det betyr for deg.

Les saken