DNB Bank

Detaljer

Norges største bank, DNB, er også den som utsteder flest kredittkort i landet. Både i antallet kortkunder og antallet unike kort er DNB den største kortutstederen.

DNBs kredittkort kan i hovedsak deles i tre grupper: Kort som utgis under egen merkevare og kort som utgis under andre merkevarer slik som et fagforbund eller privat selskap. For sistnevnte står ofte organisasjonen/selskapet for i hvert fall deler av kundekontakten.

DNB er også den norske partneren for kortsystemet American Express, men mesteparten av kredittkortene som utstedes er enten MasterCard eller VISA.